Misja

  • PDF

logo-koloInstytut Trwałego Rozwoju to jednostka, której celem jest wspomaganie, promowanie, propagowanie rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym poprzez działalność naukową, naukowo-techniczną, kulturalną, oświatową (w tym również polegającą na kształceniu studentów) oraz na rzecz ochrony środowiska.

Jednostka realizuje swoje cele poprzez oddziaływanie na rozwój regionalny prowadząc działalność naukową i naukowo- techniczną, oświatową w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, popularyzacji, wspierania i finansowania różnego typu przedsięwzięć. Dzięki temu w sposób naturalny Instytut wypełnia lukę występującą w obszarze współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami wdrożeniowymi w skali regionalnej. Tworzą go ludzie o uznanych pozycjach w świecie nauki i praktyki (ekonomiści, finansiści i regionaliści).

Nasza jednostka jest podmiotem utworzonym w 2011 roku i tworzą ja osoby, które ściśle współpracowały przy kreowaniu krajowej i regionalnej polityki rozwoju. Wiedza i doświadczenie podmiotu pozwala na szybkie i efektywne włączenie przedsiębiorstw w regionalny transfer wiedzy.

znnf