Instytut Ceramiki Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje projekt pn. „Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu” w ramach poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest zwiększenie efektywnej współpracy naukowych zespołów badawczych oraz przedsiębiorców w branżach spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz meblarsko-drzewnej poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych oraz rekomendacji dla Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.

W dniu 17.10.2014 r. o godz. 9:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, przy ul. Minorytów 4, organizowana jest Konferencja inaugurująca projekt „Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji do zapoznania się z Programem konferencji dostępnym na stronie internetowej OCRG www.ocrg.opolskie.pl/a/2127/ISO oraz kontakt z Biurem Partnera Projektu – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole, tel. 77 40 33 649 lub 644.