29 września 2012 roku na stronie internetowej opole.gazeta.pl ukazał się artykuł opisujący pokrótce wnioski z przeprowadzonych przez nasz Instytut badań w ramach projektu "Know how - efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy"

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie: http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,12577787,Na_co_choruje_Opolszczyzna__Za_malo_innowacji.html