Wieszczyna, 28 maja 2012 roku

Instytut Trwałego Rozwoju w ramach swojej działalności organizuje konferencję Współpraca i Relacje Gospodarcze Polski i Czech. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2012 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wieszczynie, w bliskiej okolicy miasta Prudnik.

Tematyka konferencji stanowi podsumowanie projektu „Utworzenie Obserwatorium Gospodarczego Pogranicza – etap I Diagnoza stanu kontaktów gospodarczych", który jest realizowany przez nasz Instytut. Celem głównym tego przedsięwzięcia jest sformułowanie konkretnych wniosków i postulatów w obszarze szans, barier oraz innych uwarunkowań współpracy gospodarczej podmiotów Polski i Czech.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo pod adresem: http://obserwatoriumgospodarcze.pl/