Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojeków

  • Okres realizacji: wrzesień 2011 – styczeń 2012 r.
  • Budżet projektu: 12 017 €

Działania projektowe miały na celu uruchomienie OBSERWATORIUM GOSPODARCZEGO POGRANICZA POLSKO- CZESKIEGO.
Przedmiotem działalności była analiza, badanie i interpretacja czynników oraz procesów warunkujących wzajemną współpracę gospodarczą podmiotów po obu stronach granicy, w Euroregionie Pradziad. Dotychczas zauważalny jest brak:

  • szczegółowych informacji o możliwościach i korzyściach podejmowania wspólnej kooperacji,
  • jednostek monitorujących procesy gospodarcze zachodzące po obu stronach granicy,
  • podmiotów upowszechniających szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na określoną współpracę i partnerstwo gospodarcze.

Wyniki prac obserwatorium pozwoliły na zebranie a następnie na upowszechnienie wśród interesariuszy informacji, które wpłynęły na stymulację wzajemnych relacji gospodarczych.

Dla uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzone prace zostały wykonane po obu stronach granicy.
W tym celu zaproszono do współpracy STŘECHA, Středisko chytrých aktivit.

stopkacz1