Zadania publiczne „BiNOklipy” - Biznes i Nauka w Opolu miały na celu promocję dobrych praktyk z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu rozwoju przedsiębiorczości.

  • Okres realizacji pierwszego zadania: 29 sierpnia 2014 r. – 30 listopada 2014 r.
  • Okres realizacji drugiego zadania: 12 czerwca 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r.
  • Budżet pierwszego projektu: 6 500 zł
  • Budżet drugiego projektu: 10 950 zł

Projekt pierwszy polegał na przygotowaniu i realizacji „BiNOklipów” czyli kilkuminutowych spotów wideo, przedstawiających rozwój opolskich przedsiębiorstw poprzez innowacje (co najmniej 5 klipów). Bohaterami nagrań były osoby – przedstawiciele środowiska nauki, które brały udział w projektach stażowych mających na celu transfer wiedzy. Przedstawiały one w jaki sposób przygotowywane są i wdrażane wspomniane wyżej elementy oraz opisywały kierunek rozwoju innowacyjności w danym przedsiębiorstwie.

Adresatami treści przekazywanych za pomocą nagrań byli przede wszystkim mieszkańcy, studenci i przedstawiciele licznych podmiotów i organizacji funkcjonujących w mieście Opolu. Umożliwiło to stałe promowanie przedsiębiorczości miasta Opola oraz działania z zakresu innowacji i transferu nowoczesnych technologii, wykorzystując w tym celu media interaktywne, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność.

Projekt drugi również polegał na przygotowaniu i realizacji kilkuminutowych spotów wideo, promujących dobre praktyki z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu wpływającego na powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw (start-upów). Tym razem tematem spotów video są opolskie firmy - start upy, korzystajace ze wsparcia opolskich istytucji otoczenia biznesu i lokalnego środowiska naukowego (m.in. Park Naukowo Technologiczny w Opolu).

Podstawowym celem w/w zadań jest popularyzacja przedsiębiorczości w mieście Opolu.

Cele szczegółowe to:

  • popularyzacja kooperacji świata nauki i biznesu,
  • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,
  • wzrost rozpoznawalności opolskich firm, które wykorzystują innowacyjne podejście w działalności.

herb opola        binoklipy logo         logoopole