Instytut Trwałego Rozwoju w okresie 27.05.2015 – 15.12.2015 na zlecenie Urzędu Gminy Popielów opracował Strategię Rozwoju Gminy Popielów na okres 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku, zwanej dalej Strategią, wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Strategia opracowana została zgodnie z ogólnymi zasadami metodologicznymi dotyczącymi dokumentów strategicznych, metodą ekspercko-partycypacyjną z przeprowadzeniem analizy diagnostycznej i rozwojowej na podstawie najbardziej aktualnych, dostępnych źródeł.

Do zadań Instytutu w szczególności należało:

1. Diagnoza strategiczna,
2. Analiza strategiczna wraz z częścią postulatywną,
3. Recenzja ekspercka,
4. Uspołecznienie strategii,
5. Redakcja dokumentu.