Zadanie publiczne „BiNOklipy 3” - Biznes i Nauka w Opolu ma na celu promocję dobrych praktyk z zakresu innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii oraz współpracy: Biznes – Nauka, jako elementu wpływającego na powstawanie innowacyjnych rozwiązań. BiNOklipy 3 są kontynuacją realizowanego przez Instytut Trwałego Rozwoju projektu „BiNOklipy” z 2014 roku oraz „BiNOklipy 2” z 2015 roku.

  • Okres realizacji zadania: 23 maja 2016 r. – 30 września 2016 r.
  • Budżet projektu: 15 000 zł

Projekt polega na przygotowaniu i realizacji „BiNOklipów” czyli kilkuminutowych spotów wideo, przedstawiających istotę transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Bohaterami nagrań będą osoby – przedstawiciele opolskich uczelni, studenci/absolwenci, promotorzy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, którzy uczestniczyli w procesie powstawania pracy dyplomowej „na zamówienie” danego przedsiębiorstwa. Przedstawią one, w jaki sposób powstał pomysł na daną pracę, dlaczego przedsiębiorstwo zdecydowało się na powierzenie opracowania nowego rozwiązania studentom/absolwentom oraz w jaki sposób przebiegała współpraca pomiędzy uczelnią a firmą. Dzięki temu zostanie podkreślona rola opolskich uczelni w kreowaniu innowacyjności w lokalnej gospodarce.

Podstawowym celem, zgodnym z celami zadnia była popularyzacja przedsiębiorczości w mieście Opolu.

Cele szczegółowe to:

  • popularyzacja aplikacyjności prac dyplomowych,
  • popularyzacja kooperacji świata nauki i biznesu jako elementu wpływającego na powstawanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach,
  • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. współpracy opolskich uczelni z przedsiębiorstwami,
  • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. współpracy studentów/absolwentów z przedsiębiorstwami,
  • wzrost świadomości mieszkańców Opola nt. wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,
  • wzrost rozpoznawalności opolskich firm, które wykorzystują innowacyjne podejście w działalności.