Dnia 24 czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże", którego realizacja była możliwa dzięki finansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W spotkaniu wzięło udział przeszło kilkudziesięciu przedstawicieli świata nauki i biznesu – w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni opolskich uczelni i przedstawiciele przedsiębiorstw, którzy wzięli udział w projekcie.
W jego trakcie realizatorzy – Instytut Trwałego Rozwoju i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, zaprezentowali zebranym wszystkie założenia i cele, jakie miały zostać osiągnięte dzięki organizacji staży. Omówiono również efekty projektu i przedstawiono wstępne wyniki ewaluacji. Ponadto pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy obyli w ramach projektu 3-misięczny staż, otrzymali możliwość przedstawienia swoich relacji z pobytu w firmach, a zaproszeni przedsiębiorcy podzieli się z uczestnikami swoimi obserwacjami i opiniami związanymi ze współpracą ze światem nauki, która jak się okazało „wcale nie jest taka trudna jakby się mogło wydawać".
W trakcie panelu dyskusyjnego jaki zorganizowany został na koniec spotkania przedstawiciele przedsiębiorstw omówili korzyści jakie można obecnie zaobserwować dzięki wprowadzaniu do firm zaproponowanych przez naukowców innowacji.
W trakcie spotkania obie strony wielokrotnie podkreślały, że realizacja projektu w dużej mierze przyczyniła się do nawiązania i chęci kontynuowania współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i B+R, a wielu uczestników projektu SMART wskazało gotowość do zaangażowania się w podobne inicjatywy w przyszłości.

Fotorelację z wydarzenia znaleźć można poniżej:

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

gazeta

Źródło: Nowa Trybuna Opolska, Nr 138(6442), z dnia 16 czerwca 2014

Dziś oddajemy w Państwa ręce publikację pt. „Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki". Opracowanie to powstało jako rezultat projektu „SMART Staże", który był realizowany przez Instytut Trwałego Rozwoju we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Publikacja podejmuje tematykę szeroko pojętej innowacyjności i co istotne, nie jest spojrzeniem tylko jednej strony transferu wiedzy. Prezentowane w niej doświadczenia ukazują zarówno stanowiska, poglądy oraz wiedzę naukowców (przedstawicieli opolskich uczelni), jak i reprezentantów świata gospodarczego (pracowników opolskich przedsiębiorstw).

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania: Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki

W dniu 11 czerwca br. odbyło się oficjalne i uroczyste otwarcie, w nowej lokalizacji, Centrum wsparcia biznesu - MojaSiedziba.pl! Uroczystość oprócz wymiaru symbolicznego była również okazją do zapoznania się z ofertą oraz inicjatywami jednostki jaką jest nasz Instytut Trwałego Rozwoju.

Galerię zdjęć z uroczystości prezentujemy poniżej:

 • 10303440_623417437754623_4909872520676670436_n
 • 10372035_623417524421281_6328518897696700271_n
 • 10376321_623416937754673_6952981850557529138_n
 • 10378915_623417024421331_6110703396495446750_n
 • 10390134_623417104421323_2511674251889702088_n
 • 10401420_623417361087964_5462429066541114086_n
 • 10402640_623417284421305_4406539576042731205_n
 • 10433888_623416891088011_285323379046552294_n
 • 10441173_623417201087980_4110898472623687238_n
 • 10442466_623416604421373_3831399532441261937_n
 • 10443503_623417157754651_8136212983419372395_n
 • 10458361_623417067754660_8592017702696790292_n
 • 1604911_623417404421293_1602982322073569275_n
 • 1908335_623417244421309_8767384810190902813_n

MojaSiedziba.pl to wsparcie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej. W naszym centrum znaleźć można 25 w pełni wyposażonych stanowisk biurowych, salkę konferencyjną, osobny pokój spotkań biznesowych i zaplecze kuchenne. Oprócz udostępniania miejsc biurowych świadczymy również usługi wirtualnego biura, adresowane do osób, którym zależy na pomocy biurowej i obsłudze korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dnia 24 czerwca br. (wtorek) w godzinach od 09:00 – 14:00 odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże".

W trakcie spotkania jego realizatorzy zaprezentują założenia i cele projektu oraz osiągnięte efekty, stażyści przedstawią swoje relacje z pobytu w firmach, a zaproszeni przedsiębiorcy podzielą się z uczestnikami swoimi opiniami związanymi z zaangażowaniem się w podobne inicjatywy projektowe.
Szczegółowy plan programu znaleźć można poniżej:

Program spotkania podsumowujacego projekt SMART Staze