stopkaumwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość"
„MojaSiedziba.pl – remont i zakup niezbędnego wyposażenia celem świadczenia profesjonalnej obsługi biznesu
przez Instytut Trwałego Rozwoju w Opolu", nr umowy RPOP.01.01.01-16-009/12-00

 

Komunikat

W dniach 1-2 października 2013 roku przeprowadzone zostały prace komisji mające na celu wyłonienie dostawcy mebli w ramach projektu pt. „MojaSiedziba.pl – remont i zakup niezbędnego wyposażenia celem świadczenia profesjonalnej obsługi biznesu przez Instytut Trwałego Rozwoju w Opolu" realizowanego dzięki dofinansowaniu UE w ramach poddziałania 1.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Wybór najkorzystniejszej oferty, ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów (cena zamówienia, projekt/wizualizacja), padł na firmę SIGMA Sp. z o.o., ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole.
Protokół z prac komisji wraz ze złożonymi ofertami znajduje się w siedzibie ITR.

Zespół projektu SMART Staże informuje, iż ze względu na trwający sezon urlopowy, ostateczny termin zakończenia rekrutacji został ustalony na dzień 20.08.2013 r. (wtorek)
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do składania aplikacji do godz. 14.00 w biurze partnera projektu:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51/III p.
Opole

UWAGA!
Przedłużenie procesu rekrutacji nie będzie miało wpływu na zaplanowane rozpoczęcie pobytów stażowych, które zgodnie z harmonogramem projektu ruszyć mają od października.

stopka

W związku z trwającym sezonem urlopowym i licznymi prośbami ze strony osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie, realizatorzy projektu podjęli decyzję o dalszym przedłużeniu rekrutacji do dnia 15 sierpnia 2013 r. do godz. 14:00.
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć w wersji papierowej do Biura OCDL, znajdującego się przy ul. Krakowskiej 51/III p. w Opolu.

stopka

W związku z licznymi prośbami ze strony osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie, wynikającymi z trwającego sezonu urlopowego podjęto decyzję o przedłużeniu rekrutacji do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 14:00.

Realizatorzy projektu przypominają, że komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć w wersji papierowej do Biura OCDL, znajdującego się przy ul. Krakowskiej 51/III p. w Opolu.

stopka

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż 28 czerwca ruszyła rekrutacja kandydatów do projektu „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże" (8.2.1 PO KL), realizowanego przez Instytut Trwałego Rozwoju we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Kandydatami na Stażystę mogą być:

  • a) pracownicy naukowi Jednostek Naukowych lub pracownicy naukowi/naukowo-dydaktyczni Uczelni,
  • b) pracownicy Przedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Przedsiębiorstwach (posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego bądź prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, które są podmiotami uprawnionymi do otrzymania pomocy de minimis).

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć w wersji papierowej do Biura OCDL do dnia 19 lipca 2013 r do godz. 14:00 włącznie.
Szczegółowe informacje o projekcie (w tym dokumenty aplikacyjne do pobrania) znajdą Państwo na stronie:

www.smart.innowacje.opole.pl

Gorąco zachęcamy także do rejestracji i korzystania z dostępnego na stronie forum.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

stopka