W dniu 26 kwietnia 2013 roku dobiegły końca prace komisji mające na celu wyłonienie wykonawcy opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń oraz przeprowadzenia prac mających na celu przebudowę lokalu usługowego na potrzeby biurowe w ramach projektu pt. „MojaSiedziba.pl – remont i zakup niezbędnego wyposażenia celem świadczenia profesjonalnej obsługi biznesu przez Instytut Trwałego Rozwoju w Opolu" realizowanego dzięki dofinansowaniu UE w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO.
Wybór najkorzystniejszej oferty, ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów (cena zamówienia, warunki płatności, wiarygodność oferenta), padł na firmę Zakład Instalacyjno-Remontowy MARKUS Mariusz Słowiak, ul. 1-go Maja 7/9, 48-316 Łambinowice. Protokół z prac komisji wraz ze złożonymi ofertami znajduje się w siedzibie ITR.

Szanowni Państwo!

Jako jeden z patronów mamy zaszczyt zaprosić na konferencję z cyklu INFORMATYKA W PRODUKCJI organizowaną przez Mercus Software Sp. z o.o. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2013 roku w Hotelu Mercure w Opole. Na konferencję zapraszamy firmy które chcą usprawnić swój biznes i zwiększyć szanse rynkowe za pośrednictwem innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie organizatora: http://www.msft.pl/

Konferencja podsumowująca projekt „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim"

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić na konferencję/spotkanie podsumowujące projekt „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim", którego partnerem jest nasz Instytut.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno Asystentów Innowacji, jak również przedstawicieli przedsiębiorstw, w których gościli Asystenci Innowacji oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką wzmocnienia współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie opolskim.

Od dziś informacje o naszym Instytucie można również znaleźć na platformie Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship (ORIS), która stanowi bazę informacji dotyczących działań innowacyjnych na Opolszczyźnie.

Profil ITR znaleźć można pod adresem:

http://oris.opolskie.pl/instytucje/profil,7.html

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 18 października 2012 roku Instytut Trwałego Rozwoju miał przyjemność gościć w swojej siedzibie przy placu Kopernika uczestników Gry Miejskiej, która odbywała się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012. Na czas zabawy miasto Opole stało się wielką planszą do gry, na której zlokalizowane były różne punkty docelowe (w tym nasz Instytut). W każdym punkcie na uczestników czekały zadania, łamigłówki i wyzwania wymagające kreatywności, współpracy a także ogólnej wiedzy z zakresu budowania kariery zawodowej.

Na fotorelację z przebiegu gry w naszym Instytucie zapraszamy go GALERII.

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012 znaleźć można na stronie: http://www.otk2012.wup.opole.pl/index.php