Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

  • Okres realizacji: 1 lipca 2011 r. – 30 września 2012 r.
  • Budżet projektu: 161 805,40 zł

Partnerem w realizacji projektu był Zespół Nadzoru Technicznego Badań i Certyfikacji EURO-KONSULTING.

„Jedni nie rozumieją drugich” takie stwierdzenia można usłyszeć podczas niemalże każdego spotkania, w którym uczestniczą biorcy i dawcy innowacji. Aby odwrócić tą negatywną tendencję należy przeprowadzić działania zapisane w projekcie, identyfikując w ten sposób czynniki warunkujące skuteczną komunikacje interesariuszy regionalnego transferu wiedzy oraz tworząc warunki wsparcia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji. Przedmiotem projektu jest podjęcie działań na rzecz zbudowania efektywnej współpracy B+R z biznesem, w szczególności będą to przeprowadzenie diagnozy sytuacji, zorganizowanie spotkań i badań konsultacyjnych, analiza i upowszechnianie wyników.

stopka