„Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim"

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Instytutem Trwałego Rozwoju realizowało projekt „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim" finansowany w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.

  • Okres realizacji: 1 kwietnia 2012 r. – 31 stycznia 2013 r.
  • Budżet projektu: 286 364, 80 zł

Projekt był adaptacją austriackiego programu „Asystent Innowacji", który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli biznesu oraz świata nauki, a także miał realny wpływ na rozwój innowacyjności w regionie.

Głównym celem Projektu było wzmocnienie współpracy, a co za tym idzie większa ilość wspólnych przedsięwzięć, pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie opolskim.

Realizacja projektu polegała głównie na trzymiesięcznych pobytach (po 80h/m-c) piętnastu Asystentów Innowacji w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego.

W efekcie miało to spowodować zdobycie przez naukowców praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei przedsiębiorstwa poprzez obecność naukowca w swojej jednostce miały być zachęcone do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie: http://www.asystent.innowacje.opole.pl/

stopka